ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 93

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 93

برچسب های مهم
کلاس کنکور کارشناسی ارشد
ثبت نام کلاس کنکور کارشناسی ارشد 93
منابع کنکور کارشناسی ارشد عمران
منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد برق 93
منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع
منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر
منابع کنکور کارشناسی ارشد معماری
منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر 93
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت
منابع کنکور کارشناسی ارشد mba
منابع کنکور کارشناسی ارشد روان شناسی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد هنر 93
کلاس کنکور کارشناسی ارشد mba
کلاس کنکور کارشناسی ارشد روان شناسی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت
کلاس کنکور کارشناسی ارشد عمران 93
کلاس کنکور کارشناسی ارشد برق
کلاس کنکور کارشناسی ارشد مکانیک
کلاس کنکور کارشناسی ارشد صنایع
کلاس کنکور کارشناسی ارشد معماری
کلاس کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر
کلاس کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
کلاس کنکور کارشناسی ارشد ماهان
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پارسه
کلاس کنکور کارشناسی ارشد مدرسان شریف
کلاس کنکور کارشناسی ارشد جهاد دانشگاهی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد نصیر
کلاس کنکور کارشناسی ارشد اکسین
کلاس کنکور کارشناسی ارشد شیراز
کلاس کنکور کارشناسی ارشد اصفهان
کلاس کنکور کارشناسی ارشد مشهد
کلاس کنکور کارشناسی ارشد تبریز
کلاس کنکور کارشناسی ارشد خواجه نصیر
کلاس کنکور کارشناسی ارشد حسابداری
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پژوهش هنر
کلاس کنکور کارشناسی ارشد کرج
بسته های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد پارسه
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد گاج
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد ماهان
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد قلمچی
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مدرسان شریف
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد سنجش و دانش
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی

برچسب‌ها: آزمون ارشد دانشگاه آزاد, آزمون کارشناسی ارشد آزاد, بدون کنکور کارشناسی ارشد, زمان کنکور کارشناسی ارشد, ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

دانلود نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 92 93 
زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 92 93 
دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 92 93 
زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 92 93 
زمان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 زمان ثبت نام آزمون ارشد دانشگاه آزاد سال 92 93 
اطلاعیه سازمان سنجش زمان آزمون کارشناسی ارشد سال 1392 خرید کارت اعتباری آزمون کارشناسی ارشد سال 92 9 
شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 92 93
دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 91 و 90 
همایش آشنائی با رشته مدیریت اجرایی و mba کنکور کارشناسی ارشد سال 92 93 
منابع کنکور کارشناسی ارشد mba سال 92 منابع درسی آزمون کارشناسی ارشد رشته mba سال 1392 
منابع کنکور کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد سال 92 
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد سال 92 مدیریت صنعتی دولتی بازرگانی مالی فرهنگی رسانه 
معرفی رشته mba کنکور کارشناسی ارشد - بهترین کلاس کنکور کارشناسی ارشد mba 
مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 92 93 ماهان پارسه مدرسان شریف 
بهترین کلاس کنکور ارشد مدیریت بهترین کلاس کنکور ارشد mba بهترین کلاس کنکور کارشناسی ارشد دانشکاه تهر 
ثبت نام کلاس کنکور کارشناسی ارشد mba ماهان پارسه مدرسان شریف جهاد دانشگاهی اکسین نصیر سال 92 
مرجع اطلاع رسانی mba و مدیریت کنکور کارشناسی ارشد سال 92 
دانلود منابع کنکور کارشناسی ارشد mba منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بازرگانی صنعتی 
معرفی بهترین کلاس کنکور کارشناسی ارشد mba و مدیریت در دانشگاه های تهران سال 92 
تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد mba


برچسب‌ها: آزمون ارشد دانشگاه آزاد, آزمون کارشناسی ارشد آزاد, بدون کنکور کارشناسی ارشد, زمان کنکور کارشناسی ارشد, ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت آبزیان

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی 

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته هواشناسی کشاورزی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت در سوانح طبیعی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموع مهندسی صنایع (1- مدیریت سیستم و بهره وری 2- مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی 3- مهندسی آینده پژوهی)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه زبان و ادبیات اردو

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه زیست شناسی دریا

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه شیمی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم اجتماعی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم اقتصادی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم تربیتی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم تربیتی 2

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم تربیتی3

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین المللی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه فرانسه و زبان آلمانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه فرش

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه فرهنگ و زبان های باستانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه فلسفی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه فوتونیک

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه فیزیک

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه محیط زیست

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مدیریت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مدیریت جهانگردی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مطالعات

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مطالعات جهان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی صنایع (1- مهندسی صنایع 2- مهندسی مالی3- مدیریت نو و فناوری 4- مهندسی لجستیک و زنجیره تامین)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی عمران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی معماری کشتی(1-سازه کشتی2-هیدرومکانیک کشتی3- مهندسی ساخت در صناسع دریایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی نفت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی پلیمیر

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه ژئو فیزیک و هواشناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدد کاری اجتماعی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی_مدیریت اجرای شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت نساجی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته 

مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی ابزار دقیق اتوماسیون در صنایع نفت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی_ بازرسی فنی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی تولیدات گیاهی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی _بهداشت ایمنی و محیط زیست 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - نقشه برداری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی فرآوری و انتقال گاز

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع ,بیابان زدایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد نانو مواد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی شیمی نساجی

مونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی و تکنولوژی نساجی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر(صنایع رنگ)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی و شناسایی و مبارزه با علف هرز

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی,بیوتکنولژی در کشاورزی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی,مکانیسیون کشاورزی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-حشره شناسایی کشاورزی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته هواشناسی فضا

نمونه سوالات کارشناسی ارشدرشته مجموعه علوم جغرافیایی


برچسب‌ها: آزمون ارشد دانشگاه آزاد, آزمون کارشناسی ارشد آزاد, بدون کنکور کارشناسی ارشد, زمان کنکور کارشناسی ارشد, ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |


دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی مکانیک ساخت و تولید طراحی کاربردی تبدیل انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها صنایع صنایع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی برق الکترونیک قدرت مخابرات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار سخت افزار شبکه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی مواد متالورژی یکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی نساجی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی معدن کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی هوافضا کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی عمران کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی راه آهن کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93

دانلود منابع رشته مهندسی خودرو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 92 93


برچسب‌ها: آزمون ارشد دانشگاه آزاد, آزمون کارشناسی ارشد آزاد, بدون کنکور کارشناسی ارشد, زمان کنکور کارشناسی ارشد, ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |


قابل توجه متقاضیان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 92 93 می رساند که می توانند جهت اطلاع از زمان برگزاری آزمون و توزیع دفترچه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به سایت www.payamnour.ir مراجعه نمایند. همچنین سایت زمان ثبت نام آزمون آخرین اخبار مربوط به برگزاری کنکور از طرف مرکز آزمون دانشگاه آزاد را به اطلاع عزیزان می رساند. همچنین علاقمندان می توانند مطالب زیر را از طریق همین سایت مطالعه نمایند: لیست رشته های آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سال 92 93، معرفی رشته های کنکور کارشناسی ارشد، معرفی منابع آزمون کارشناسی ارشد، معرفی بهترین مراکز برگزاری کلاسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشدو دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام
برچسب‌ها: آزمون ارشد دانشگاه آزاد, آزمون کارشناسی ارشد آزاد, بدون کنکور کارشناسی ارشد, زمان کنکور کارشناسی ارشد, ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 91 و 90

باتوجه به درخواست های متعدد داوطلبان عزیز کنکود کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص قرار دادن دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، دفترچه های کنکور ارشد به همراه نمونه سوالات سالهای گذشته و پاسخ تشریحی آنها در سایت بارگذاری شد. همچنین داوطلبان عزیز می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های www.payamnour.ir - www.iredu.ir - www.jek.ir مراجعه نمایند. به داوطلبان محترم توصیه می شود اول دفترچه ثبت نام آزمون را به دقت و طور کامل مطالعه نمایند. چنانچه سوای یا ابهامی باقی مانده بود می توانید از طریق کامنت سوالات خود را مطرح نمائید.

برای مشاهده لیست رشته ها به ادامه مطالب مراجعه نمایید


برچسب‌ها: آزمون ارشد دانشگاه آزاد, آزمون کارشناسی ارشد آزاد, بدون کنکور کارشناسی ارشد, زمان کنکور کارشناسی ارشد, ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

تاریخ اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 92 اعلام شد + ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سال 92 93 و ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد را اعلام کرد. طبق اطلاعیه مرکز آزمون دانشگاه نتایج نهائی آزمون کارشناسی ارشد 92 در اواسط شهریور ماه منتشر می شود. اقبالی رئیس مرکز آزمون گفت: نتایج این دوره از آزمون کارشناسی ارشد در اواسط شهریور ماه از طریق سایت مرکز آزمون اعلام می‌شود. دانشجویان می توانند با مراجعه به همین سایت از نتایج کنکور اطلاع کسب کنند.

وی با تاکید بر اینکه معدل در گزینش نهایی داوطلبان تاثیری ندارد، در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو در این دوره، اظهارکرد: 70 هزار نفر در این دوره از آزمون پذیرفته می‌شوند.

رییس مرکز آزمون انشگاه آزاد در پایان، گفت: البته 10 درصد ظرفیت پذیرش آزمون ارشد به پذیرش دوره بدون آزمون تعلق دارد.

بر اساس این گزارش، آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در روزهای نهم، دهم و 11 خرداد ماه 92 با رقابت 600 هزار داوطلب در 3000 رشته محل برگزار شد


برچسب‌ها: آزمون ارشد دانشگاه آزاد, آزمون کارشناسی ارشد آزاد, بدون کنکور کارشناسی ارشد, زمان کنکور کارشناسی ارشد, ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

همایش آشنائی با رشته مدیریت اجرایی و mba کنکور کارشناسی ارشد سال 92 93

با حضور اساتید برتر کنکور این رشته ها و رتبه های برتر کنکور به همت موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش در دانشکده صنایع و مکانیک دانشگاه خواجه نصیربرگزار خواهد شد.

این همایش با سخنرانی استاد برجسته و شناخته شده درس آمادگی و استعداد تحصیلی" GMAT" ، استاد عرفانیان که خود دارای مدرک کارشناسی ارشد mba از دانشگاه صنعتی شریف است برگزار خواهد گردید و تجربیات ایشان برای دانشجویانی که می خواهند در مسیر کنکور این رشته ها موفق باشند می تواند بسیار مفید باشد.
در همین زمینه استاد امیر عرفانیان طی گفتگویی با اشاره به لزوم شناخت کامل این رشته ها توسط داوطلبان علاقمند کنکور کارشناسی ارشد اظهار داشت:

"از دلایل استقبال گسترده از این رشته می توان به ظاهر آسان و جذاب آن نسبت به رشته های مشابه و بازار کار فوق العاده آن اشاره کرد. اما در عمل علاقمندان برای ورود به دانشگاه و موفقیت در کنکور آن نيازمند تقویت توانمندي های خاصی هستند و با توجه به زمان محدود برای آماده شدن جهت موفقیت در کنکور، انتخاب مسیر درست از اهمیت بالایی برخوردار است".
مجموعه تحصیلی مدیریت اجرایی با هدف پرورش مدیرانی کارآمد و توانمند که قابلیت ارتقای مستمر بهره‌وری سازمانی را داشته باشند طرح‌ریزی شده است. از طرفی رشته تحصيلي mba نیز در حدود ده سال است که در دانشگاه هاي ايران تدريس مي شود و اخيرا نيز با استقبال گسترده ای از تمامی رشته ها مواجه شده است.
 mba  مخفف عبارتMaster of Business Administration است و این رشته يکي از پرطرفدارترين و پر سود ترين رشته هاي تحصيلي به شمار می رود و براي تحصيل در آن علاقه مندان با هر مدرک ليسانسي مي توانند در آزمون کنکور کارشناسی ارشد آن ثبت نام نمایند.
شایان ذکر است شرکت در این همایش رایگان می باشد
•    ثبت نام کلاس ها و آزمون های موسسه پژوهش در این روز همراه با تخفیفات ویژه می باشد.

لینک ثبت نام همایش


برچسب‌ها: کلاس کنکور کارشناسی ارشد, کلاس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت, کلاس کنکور کارشناسی ارشد mba, کلاس کنکور کارشناسی ارشد هنر, کلاس کنکور کارشناسی ارشد مکانیک
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |